Kløverstier i Lønstrup

9800 Lønstrup, Danmark

4 forskellige stier der tager dig rundt om Lønstrup og byens historier

Beskrivelse af ruterne

Med start ved Lønstrup Turistkontor udgår 4 forskellige kløverstier i Lønstrup af forskellige længder. Den grønne sti er 2,6 km, den blå 5,4 km, den røde 6,5 og den sorte på hele 11,1 km ud forbi Vennebjerg Mølle og Rubjerg Knude Fyr.

Grøn rute

Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 2,63 km 18,0 m -
FREMHÆVET
Villa Vest Badehotel
Et af Danmarks skønneste badehoteller
Læs mere
FREMHÆVET
Restaurant Villa Vest
Nordjysk livsnyderi med Michelin-stjerne
Læs mere
FREMHÆVET
Villa Vest Badehotel
Et af Danmarks skønneste badehoteller
Læs mere
1

Bækslugten

”Man er saa vant til at høre Tale om, hvorledes den ene Strimmel Land efter den anden opsluges af Bølgerne langs Jyllands Vestkyst, at det ikke vækker saamegen Opsigt, som den Ulykke, der den 11te August d.A. ramte Fiskerleiet Lønstrup(1½ Mil Vest for Hjørring), paa Grund af, at Angrebet denne Gang ikke kom fra det nærliggende Vesterhav, men fra Landsiden, hvor ingen Fare syntes at true.” Sådan skrev landsavisen Illustreret Tidende, i 1877, om den naturkatastrofe, der den 11. august 1877 hændte Lønstrup. De fiskere, der vanligvis stævnede ud fra Lønstrup ved daggry den 11. august 1877 havde ikke kunnet forestille sig, hvilket kaos de skulle vende hjem til senere på dagen. Som Illustreret Tidende beskrev, var det lille fiskerleje, Lønstrup, vant til at se naturen i øjnene fra en anden kant. Her levede man nemlig side om side med det lunefulde Vesterhav. Efterhånden havde man god erfaring med, hvordan man skulle agere, når Vesterhavet atter annekterede land. Men denne gang spillede naturen beboerne i Lønstrup et puds. Det var fra en helt anden side, naturkatastrofen i Lønstrup skulle ramme. Hvad der startede ud som værende en stille sommerdag, ved Lønstrup, tog ved middagstid, den 11. august 1877, en drejning. Intens formørkelse af himlen over Lønstrup kunne observeres. Ledsaget af en kraftig torden begyndte regnen herefter at sile ned. Uvejret havde slået lejr over Lønstrup. Et øjenvidne berettede i Hjørring Amtstidende at: ”Der var saa lidt Bevægelse i Atmosfæren, at Regnen var flere Timer om at naa den halve Mil fra Lønstrup til Skallerup.” I det meste af halvanden time silede regnen ned. Marker stod under vand, veje og små broer blev revet væk, og de store vandmasser havde direkte kurs mod Lønstrup og Lønstrup Bæk. Den lille bæk, der ellers løb stille og fredeligt gennem det lille samfund, forvandlede sig i disse timer til en frygtindgydende flod. Bækken, nu i egenskab af en flod, udhulede slugtens skrænter. Den fremkaldte store skred, og tog træer, huse og udhuse med sig i havet. En idyllisk dal med en lille bæk gennem Lønstrup havde forvandlet sig til en halvtreds meter bred og femten meter høj slugt – Bækslugten, og byen var blevet delt i to. Om Bækkens transformation og hærgen berettes der: ”Jeg spurgte Folkene; hvad er det, der driver? – Aa det er Martin Brøchmanns Huss, Segelckes Have og Lauritsens Stald og ellers hvad Bækken har truffet paa. – Bækken, den Usle Rende; er I gale? – Nej Bækken er gal…” De fiskerbåde, der ved daggry stævnede ud fra Lønstrup fortsatte, i første omgang, fiskeriet. Her var de vant til naturens hærgen, og bekymrede sig derfor ikke synderligt over hverken tordenen eller regnen. Altså lige indtil én af fiskerne fik øje på sin egen gadedør, der kom flydende. Herefter satte de straks kursen mod Lønstrup. Her mødte dem et kaotisk syn. I løbet af de halvanden time uvejret havde taget ophold over Lønstrup, forsvandt syv huse og udhuse og flere mure måtte rives ned på grund af nedstyrtningsfare. Ingen mistede livet under Naturkatastrofen i Lønstrup i 1877, men de materielle skader blev alligevel et hård slag for byen. For eksempel kunne Hjørring Amtstidende berette: ”Der er ingen Tvivl om, at der er stor Nød til stede blandt de fattige Fiskere i Lønstrup paa grund af den Ulykke der ramte dem i Lørdags. De leve jo kun fra Haanden i Munden; og ligesom de har mistet flere af deres Ejendele, som de er ude af Stand til at anskaffe sig igen, saaledes ville de næppe med frejdigt Sind kunne tage fat på deres besværlige og farefulde Hverv, medmindre godgørende Mennesker kommer dem til Hjælp.” Netop godgørende mennesker kom det lille samfund til hjælp. Straks efter katastrofen indtraf, nedsatte man en komite, der iværksatte en indsamling, som skulle komme de berørte til gode. Med hjælp fra staten og private donationer lykkedes det komitéen at indsamle penge, således de skadelidte atter kunne få tag over hovedet. Naturkatastrofen i Lønstrup skulle dog også bevirke en markant øget turisttilstrømning. På baggrund af den store avisomtale, både regionalt og landsdækkende, strømmede det til med nysgerrige fra nær og fjern. Alle ønskede de at se den omtalte naturkatastrofes omfang, og fundamentet til Lønstrup som en rigtig bade/turistby blev støbt.

2

Signalmasten

Signalmasten i Lønstrup er et vigtigt historisk vartegn i det nordjyske landskab. Masten er 15 meter høj og står på toppen af en høj bakke og strækker sig højt op mod himlen. Den har i mange år spillet en vigtig rolle i kommunikationen mellem kysten og havet, og har været afgørende for navigering af skibe og fiskerbåde. Signalmasten blev opført i midten af det 19. århundrede og var oprindeligt en del af et netværk af kommunikationsstationer langs den jyske vestkyst. Masten blev brugt til at sende visuelle signaler til skibe og fiskere, der sejlede forbi kysten, og kunne også bruges til at varsle om farlige vejrforhold og andre nødsituationer til myndighederne. Når der blev hejst 1 kurv i masten, betød det, at uvejret tiltog, og at der kunne være fare ved landingen. 2 kurve i masten advarede fiskerne om, at de hellere måtte blive uden for revlerne og afvente redningsbådens ankomst. I roredningsbådens tid før 1927 betød det også, at redningsmandskabet skulle indfinde sig ved redningshuset. Når den tredje kurv blev hejst, vidste fiskerne, at redningsbåden var på vej. Selvom signalmasten i dag ikke længere er i brug til kommunikation, står den stadig som et monument over en tid, hvor kommunikation var mere simpel, men samtidig også mere vigtig og afgørende. Masten er også et populært turistmål, og mange besøgende tager den stejle sti op til toppen af bakken for at nyde udsigten over det smukke landskab og få en fornemmelse af, hvordan det var at navigere på havet i gamle dage. Signalmasten i Lønstrup er også en påmindelse om, hvor vigtigt det er at bevare vores kulturarv og historie. I begyndelsen af 1970'erne planlagde Fiskeriministeriet en nedtagelse af kystens signalmaster. I Lønstrup fik turistforeningen lov til at beholde masten som et vartegn for byen. Det er vigtigt at værne om vores monumenter og historiske steder, så kommende generationer også kan få en fornemmelse af, hvordan vores samfund og vores teknologi har udviklet sig over tid.

3

Redningshuset

Redningshuset i Lønstrup ligger på den stejle ophalerplads. Redningshuset ejes i fælleskab af Fiskeriforeningen og Lokalhistorisk Forening for Lønstrup og Omegn. I bygningen kan man opleve udstilling omkring fiskeriets historie i Lønstrup. Her er også Lønstrupjollen "Marly", som blev bygget på Evald Larsens gamle skibsværft i Lønstrup i 1956. Den gamle Lønstrup-jolle er nænsomt restaureret af Lønstrup Bådelaug. I 2001 var Marly færdigrestaureret, men først søndag den 17. juni 2007 kom den ud at sejle på Vesterhavet igen. Prøvesejladsen gik forbi Rubjerg Knude til Løkken. i 2015 fik Lønstrup en ny bådplads. der er lavet ny fiskermole foran det gamle bådspil. Pladsen ved siden af det gamle redningshus har fået et nyt madpakkehus, hvor man kan komme og spise sin madpakke og nyde den fantastiske udsigt over vandet. I løbet f sommeren afholdes sangaftner på pladsen foran redningshuset.

4

Lønstrup Kirke

Indviet 1928. En del ældre inventar fra Maarup Kirke. Romansk Døbefond. 16-1700-tals maleri. Træskærerarbejde fra omkring 1520. Over indgangen granitrelief fra 1991 - kunstner: Kurt Tegtmeier. Åbent hver år fra Palmesøndag til vi går over til vintertid. Kun åbent søndag i forbindelse med gudstjenester.

Blå rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 5,42 km 24,8 m -
FREMHÆVET
Restaurant Villa Vest
Nordjysk livsnyderi med Michelin-stjerne
Læs mere
FREMHÆVET
Villa Vest Badehotel
Et af Danmarks skønneste badehoteller
Læs mere

Rød rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 6,56 km 23,6 m -

Kløverstierne er et afmærket og opmålt stikoncept, hvor hver sti består af fire ruter á fire forskellige længder; grøn er 2½ km, blå 5 km, rød 7½ km og sort 10 km. Stiernes formål er at forene lokale borgere, besøgende og turisters mulighed for at kombinere friluftsliv, motion og oplevelser af både natur- og kultur. Stierne skal være bynære og lettilgængelige.

FREMHÆVET
Restaurant Villa Vest
Nordjysk livsnyderi med Michelin-stjerne
Læs mere
FREMHÆVET
Villa Vest Badehotel
Et af Danmarks skønneste badehoteller
Læs mere

Sort rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 11,12 km 44,5 m -
FREMHÆVET
Restaurant Villa Vest
Nordjysk livsnyderi med Michelin-stjerne
Læs mere
FREMHÆVET
Lophave Hereford
Økologisk gårdbutik med foodtruck, ko-safari m.m.
Læs mere
FREMHÆVET
Rubjerg Knude Fyr
Historisk fyrtårn på den danske vestkyst
Læs mere
Den Grønne Vogn
Fokus på bæredygtighed og og miljøhensyn
Læs mere
FREMHÆVET
Villa Vest Badehotel
Et af Danmarks skønneste badehoteller
Læs mere
Keramoda
Åbent keramisk værksted med egen café og meget mere
Læs mere
1

Lønstrup Borgerforening

I udkanten af Lønstrup finder du Lønstrup Borgerhus med en stor plads til boldspil, bålhytte og stor legeplads. Om sommeren afholdes her den årlige sommerfest med kræmmermarked, revy og meget mere. I borgerhuset er der toiletter og mulighed for at fylde vandflasken.

2

Vennebjerg Mølle

3

Vennebjerg Kirke

4

Rubjerg Knude Fyr

5

Mårup Kirke

6

Kystbeskyttelse