Kløverstier i Hjørring

Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Danmark

Beskrivelse af ruterne

Friluftsrådet har lanceret et koncept for afmærkede stiruter i byer og bynære områder. Fire stier i forskellig længde, som udspringer et centralt sted i byen og forbinder lokale interessepunkter af natur- og kulturhistorisk karakter. Denne sti er udarbejdet i samarbejde med Hjørring Kommune.

Grøn rute

Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 2,35 km - -

På GRØN RUTE får man historiens vingesus at mærke, når man bevæger sig igennem den gamle del af Hjørring. Her kan man møde byens flotte middelalderkirker og nyde en tur i Christiansgave - byens ældste bypark. Ruten er velegnet til vandring. I denne folder kan du læse om nogle af de steder du vil passere på ruten.

1

Springvandspladsen

Indtil 1903 måtte man forsyne sig med vand fra Strømmen'. Fra et bassin blev vandet ført videre til en vandpost ved Østergade. Dette var en cirkelformet beholder, hvor vandet stod op i tynde stråler. Den blev derfor kaldt et springvand og torvet fik navnet Springvandspladsen

2

Sct. Olai Kirke

Kirken er opkaldt efter den norske konge Olaf Den Hellige. Selve kirken blev opført omkring år 1200, hvor den erstattede en trækirke. Våbenhuset blev bygget til i senmiddelalderen.

3

Vendelbohus

I 1855 fik Hjørring sin første teatersal. Denne blev siden udvidet med en helt ny teaterbygning, som delvist nedbrændte i 1957. Herefter opførte man Vendelbohus, som man kender det i dag.

4

Nørregade 1906

Nørregade er Hjørrings ældste gade og var i mange år byens absolutte centrum, inden man fra midten af 1800-tallet rykkede byens handelscentrum til Springvandspladsen og Østergade.

5

Brænderigaarden

Brændevinsbrænding var i første halvdel af 1800-tallet en af Hjørrings vigtigste industrier. I århundredets sidste halvdel var der tre store brænderier tilbage. De to af dem lå i Nørregade. Det ene, Jens Nielsens Brænderi, senere Aktiebrænderiet, på gadens vestside og det andet, Niels Olesens Brænderi, skråt overfor, på gadens østside, og det ældste af Hjørrings fem brænderier. Opført af Niels Olesen 1854-1857. Blev opkøbt af De Danske Spritfabrikker i 1918 og herefter nedlagt.

6

Købmand Riis' Gaard

Købmand Riis’ gård i Nørregade er én af Hjørrings ældste bygninger, og har både været købmandsgård, skole og sygehus! Huset blev formentlig opført i 1793 efter én af de store brande, der hærgede Hjørring i 1600 og 1700-tallet af købmand Niels Andersen Riis.

7

Hjørring Kirkegård

Hjørring Kirkegård og Sct. Hans Kirke Kirkegården lå oprindeligt omkring Sct. Catharinæ Kirke, men en ny blev anlagt nord for Sct. Hans kirke i 1821, da en lov forbød gravsteder inde i byen. På kirkegården finder man også en mindelund for frihedskampens ofre.

8

Sct. Catharinæ Kirke

De tilbageblevne rester af kirkens oprindelige mure tyder på, at den stod færdig i begyndelsen af 1200-tallet. Mange om- og tilbygninger skjuler bygningens oprindelige udseende. Kirken er opkaldt efter Catharina den Hellige, kirkens og byens skytshelgen.

9

Provstegården

Provstegården er, næstefter kirkerne, Hjørrings ældste bygning og ejes i dag af Vendsyssel Historiske Museum.

10

Børsen

Grundet svigtende skatteindtægter omkring år 1650 opførte man et dige omkring Hjørring, så der kun var fire indgange til byen. Den vestlige indgang blev kaldt Bøssen (opkaldt efter toldernes indsamlingsbøsser). Over tid ændrede navnet sig til Børsen.

11

Christiansgave

Hjørrings ældste bypark, hvor man stadig kan finde træer, der stammer fra parkens anlæggelse. Parken var oprindeligt en planteskole (anlagt 1821), men blev i 1843 foræret til byen af Kong Christian VIII - deraf navnet 'Christiansgave'.

12

Det Gamle Rådhus

Den gamle rådhusbygning blev opført i 1834 og rummede ting- og rådstuer, arrester og byens brandsprøjte. Bygningen lagde lokaler til byens kommunale administration indtil 1970, og fungerede som byrådssal indtil 2013. Herefter blev den overtaget af Vendsyssel Historiske Museum.

Blå rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 5,42 km - -

Blå kløversti følger byens vand fra Springvandspladsen og langs med det nye snoede vandløb gennem Folkeparkruten til regnvandsbassinerne i Bejts Vænge. Derfra følger man Åstrup Møllebæk til Skt. Knudsby. Herfra går turen tilbage forbi søerne i Skt. Knuds Kilde. Her var der engang en hellig kilde samt Sankt Knuds Hellige Kors-kapel. Denne rute kan både gåes, løbes og cykles. Underlaget på ruten er af varierende karakter og dele af året kan der være vådt. Det kan derfor vinter og forår være en god ide med gummistøvler el. andet kraftigt fodtøj.

1

Springsvandspladsen

Springvandspladsen Indtil 1903 måtte man forsyne sig med vand fra 'Strømmen'. Fra et bassin blev vandet ført videre til en vandpost ved Østergade. Dette var en cirkelformet behol-der, hvor vandet stod op i tynde stråler. Den blev derfor kaldt et springvand og torvet fik navnet Springvandspladsen

2

Svanelunden

3

Folkeparken

4

Bejts Vænge

5

Åstrup Mølleby

6

Sct. Knuds Kilde

7

Christiansgave

Rød rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 8,30 km - -

Hjertestien, den røde kløversti, går fra Springvandspladsen op til og gennem Hjørring Bjerge. På vandringen på den smukke sti er der rig mulighed for at indlægge små lege og øvelser, der vil sætte din puls op og dermed træne hjertet. Er du sammen med andre, kan I f.eks. arrangere et stafetløb op i udsigtstårnet Bellevue. Vær opmærksom på, at ruten gennem bjergene er en natursti. Så vælg passende fodtøj og beklædning i forhold til årstid og vejr.

1

Nordre Anlæg

Nordre Anlæg blev anlagt i 1871 af Hjørring kommune, da Møl-lebakkerne nord for byen blev beplantet. Vejen gennem anlæg-get er den gamle vej til Skagen, den vej der i sit videre forløb gik gennem Hjørring Bjerge. Under besættelsen blev anlægget delvist ødelagt, især den sydlige del som tyskerne brugte til op-bevaring af pansrede køretøjer. Anlægget blev reetableret efter besættelsen, men i forbindelse med anlæggelsen af en ny vej til Hirtshals først i 1960'erne blev der taget et stykke af anlæggets sydlige del. I den laveste sydlige del af anlægget er der anlagt en lille dam. Midt i anlægget star der en stor flot vandgran.

2

Bellevue

3

Hjørring Bjerge

4

Skihopbakke

5

Park Vendia

Sort rute

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Moderat 11,65 km - -

Den sorte kløversti i Hjørring kaldes Naturruten og følger naturkorridorerne gennem Hjørring. Ruten går fra Christiansgave til det åbne land ved Vandsted og Lundergård Plantage, videre til Hjørring Bjerge og tilbage igen. Er velegnet til at gå og løbe. Underlaget på ruten er af varierende karakter og dele af året kan der være vådt. Det kan derfor vinter og forår være en god ide med gummistøvler el. andet kraftigt fodtøj.

1

Christiansgave

Parken blev oprindeligt etableret som planteskole af staten i 1821. Seks år senere blev stedet tilplantet, og i 1843 forærede kong Christian VIII byen plantagen, som derfor fik navnet Christi-ansgave. Her vokser både gamle bøge- og egetræer, men også mere eksotiske træer som platan. Platantræerne i Christians-gave omtales af H.C. Andersen i en rejsebeskrivelse fra 1859. Der yngler bl.a. spætmejse og allike i de gamle træer med hul-ninger. Spætmejsen kan som den eneste fugl klatre med hove-det nedad. Den kendes på den sorte stribe forbi øjet.

2

Svanelunden

3

Bejts Vænge

4

Faunapassagen

5

Vandsted Plantage

6

Lundergårds plantage

7

Vellingshøj Station/Hirtshalsbanen

8

Hjørring Bjerge

9

Bellevue

10

Nordre Anlæg