Byvandring: Christian IV-bygninger i København

Store Kannikestræde 2, 1169 København, Danmark

En guidet tur til Christian IV's mest betydningsfulde bygninger i hjertet af København

Beskrivelse af ruterne

Christian IV, født i 1577 og opdraget i Mecklenburg, overtog i 1596 tronen over Danmark og Norge. Han havde store visioner for København, som han fandt utilstrækkelig i sammenligning med Sydeuropas storbyer. Med en solid arv fra sin far begyndte han at forvandle hovedstaden med imponerende byggeprojekter som Børsen, Rosenborg og Rundetårn. Hans regeringstid var dog også præget af militære beslutninger med blandede resultater. Efter at have været konge siden 1588 under et formynderstyre, førte hans ambitioner Danmark ind i Trediveårskrigen i 1625, en konflikt der endte katastrofalt med et stort nederlag og en tung erstatning. Selvom han i 1611-1613 opnåede en militær sejr i Kalmarkrigen mod Sverige, førte hans indblanding i andre krige til yderligere nederlag og tab af territorier, især i 1643-1645 under Torstenssonsfejden.

Den guidede tur

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 6,53 km 15,3 m 2t

Tag med på en magisk vandring gennem Københavns historiske gader, hvor du følger i fodsporene på den visionære Christian IV. Oplev, hvordan denne ambitiøse konge transformerede en beskeden hovedstad til en af Europas juveler, og se med egne øjne de storslåede bygningsværker, der stadig i dag vidner om hans dristige drømme.

1

Regensen

Collegium Domus Regiæ, bedre kendt som "Det Kongelige Kollegium" eller Regensen, er Danmarks næstældste og det mest prestigefyldte studenterkollegium, som blev opført i årene 1618-1623 af Kong Christian IV. Hans initiativ til at skabe et hjem for 100 studerende, som oppebar studenterlegatet ‘Kommunitetet’ var et markant skridt i, at fremme uddannelse og lærdom i riget. Regensen var ikke blot en bolig; det var et kulturelt og uddannelsesmæssigt epicenter. Oprindeligt var der i fløjen mod Købmagergade indrettet en kirkesal til beboerne. Efter Trinitatis Kirke blev taget i brug i 1656, fandt kirkesalen nye anvendelser, først til daglige andagter og disputereøvelser, senere som universitetets festsal og endelig som læsesal. Det var her, den berømte N.F.S. Grundtvig holdt sin dimisprædiken i 1810. Regensens oprindelige struktur blev desværre ødelagt under Københavns brand i 1728. Bygningen genopstod i sin nuværende form i årene efter 1730. Selv efter englændernes bombardement i 1807, som Regensen mirakuløst overlevede, fortsatte bygningen med at tjene akademiske og kulturelle formål. I slutningen af 1700-tallet blev Regensen også et symbol på det pulserende studenterliv. Den første Regenslind, plantet i 1785, blev et samlingspunkt for studenternes fester og diskussioner. Det var her, Studenterforeningen og Studentersangforeningen blev grundlagt, og navne som Poul Martin Møller og Christian Winther blev uløseligt knyttet til stedet. Regensen var ikke kun et hjem; det var et politisk og kulturelt kraftcenter, især i tiden op til grundloven i 1849. Til trods for sin prestigefyldte status, stod Regensen over for økonomiske udfordringer, især efter 1800. I 1970'erne oversteg udgifterne indtægterne, hvilket førte til betydelige ændringer i 1983. Regensen blev en del af Kollegiesamvirket sammen med andre kollegier for at sikre vedligeholdelse og drift. Dette medførte ændringer som indførelsen af husleje og lige adgang for kvindelige studerende, som først fik adgang i 1971. Regensen står derfor som et levende vidnesbyrd om Kong Christian IV's vision og bidrag til uddannelse og kultur i Danmark. Hans evne til at forene praktisk anvendelighed med arkitektonisk skønhed er tydelig i denne historiske bygning, som fortsat huser studerende og viderefører en rig tradition for akademisk og kulturelt liv. Regensen er ikke blot en bygning; det er et symbol på lærdom, kultur og historiens vingesus, en arv fra en af Danmarks mest visionære monarker.

2

Rundetårn

3

Rosenborg Slot

4

Nyboder

5

Kastellet

6

Holmens Kirke

7

Børsen

8

Tøjhuset

9

Christianhavn

10

Christians Kirke