Baldersbæk Plantage

Baldersbækvej 33, 6682 Hovborg, Danmark

4,4 km certificeret kvalitetssti af Dansk Vandrelaug

Beskrivelse af ruterne

Få kilometer vest for Hovborg finder du Baldersbæk, og dens 4,4 km lange vandrerute, som byder på skønne naturområder og kulturhistoriske fortællinger om køberhavnerplantagerne på den jyske hede. Her får du set lidt af hvert: Ikke nok med at naturen af præget af skov, mose, hede og enge, så kan du eksempelvis også støde på den 3 meter høje Treherredssten!

Baldersbæk - Kvalitetssti

PREMIUM
Sværhedsgrad Længde Højde m. Tid
Nem 4,47 km 13,6 m 1t

Kvalitetssti Baldersbæk er en certificeret vandresti godkendt af en dansk vandreorganisation. I nærheden af Holme Å findes Villa Baldersbæk. Omkring villaen er der en ca. fire kilometer lang rundtur (rød rute), der fører gennem forskelligt terræn som haveanlæg med søer, Holme Å, skov, mose, hede og enge. Området har en rig kultur- og naturarv.

1

P-plads

Der er toiletter for enden af parkeringspladsen

2

Velkommen til Baldersbæk Plantage - en "københavnerplantage"

3

Hedegård

4

Treherredsstenen

5

Villa Baldersbæk

6

Den lumske dreng

7

Stendyssen